• Magyar
  • English
  • Deutsch

Napjaink ingatlanviszonyaira tekintettel mindenképpen javasoltak az alábbiak egy ügyvéd segítségével:

– tulajdoni lap jogi képviselő általi beszerzése

– a tulajdoni lap értelmezése, a bejegyzett és „széljegyzett” tények és jogok feltárása;

– az elintézetlen beadványok (ún.: széljegyek) mögött található okiratok vizsgálata, abból a szempontból, hogy azok alkalmasak-a a kívánt joghatás (cél) elérésére;

– a tervezett szerződéses pontok – különös tekintettel a biztosítékok rendszerének kialakítására – folyamatos egyeztetése.

– jogi képviselő által a szerződő felek személyes adtainak egyeztetése a nyilvántartással