• Magyar
  • English
  • Deutsch

Az ingatlan ajándékozási szerződés

Ingatlan ajándékozása esetén szükséges a dolog birtokának átruházása és kötelező a szerződést írásba is foglalni, amit az ügyvéd ellenjegyezésével lát el.

Az ajándékozási szerződésben meg kell jelölni az ajándék értékét, és szükséges, hogy a megajándékozott az ajándékot elfogadja. Az ajándékozás ugyanis kétoldalú szerződés, mely alapján az ajándékozó ellenszolgáltatás nélkül dolog tulajdonjogának átruházására vállal kötelezettséget, míg a megajándékozott elfogadó nyilatkozatot tesz, és ennek alapján köteles a dolog átvételére.

Az ingatlan ajándékozási szerződéshez ugyanazok az alaki és tartalmi kellékek szükségesek, mint az ingatlan adásvételi szerződéshez. A vételár feltüntetése helyett az ingatlan ajándékozási szerződésből az ügylet ingyenességének ki kell tűnnie.