• Magyar
  • English
  • Deutsch

Blog

6 dolog, amire érdemes figyelni ingatlan adásvételi szerződés esetén

Ügyvédválasztás: fontos, hogy az adásvételi szerződés elkészítésével ne úgynevezett „családi ügyvédet” bízzunk meg, hanem erre a szakterületre specializálódott ügyvédet, aki nem csak elkészíti a szerződést, hanem adó és illeték optimalizálásában kellő szakértelemmel tud tanácsot nyújtani Tulajdoni lap: az adásvételi szerződést m [...]

A forgalmi érték és a vételár meghatározása az illetékfizetés szempontjából

A NAV az illetéket elsődlegesen az adásvételi szerződésben rögzített vételár alapján szabja ki. Fontos azonban tudni, hogy a NAV-nak lehetősége van arra, hogy az ingatlan forgalmi értékét az adásvételi szerződésben meghatározottaktól eltérően, akár magasabb összegben állapítsa meg, amennyiben úgy találja, hogy a felek a szerződésben túlzottan [...]

Újonnan épített lakás megvásárlásának illeték mentessége

A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása mentes illetékfizetési kötelezettség alól. A legfeljebb 30 millió forint értékű lakások esetében a 15 millió forintra eső illetéket (740 ezer forintot) nem kell [...]

Milyen dokumentumok szükségesek az ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez?

A felek személyazonosító okmányain kívül, azaz személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, lakcímkártya, valamint az adóazonosító jelet tartalmazó okirat (adókártya) bemutatására van szükség. Az adásvételi szerződést ügyvéd akkor jegyezheti ellen, ha az ügyfelek azonosítása megtörtént, a személyes okmányokat a felek bemutatták, és az [...]

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a vagyonszerzés, ha egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, esetleg házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik; a lakóház építésére alkalmas teleknek, valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra törté [...]

Mozgolódik az ingatlanpiac!

A lakáspiac a múlt évben mutatott teljesítménye a sok éves tetszhalott állapot után egyértelműen az éledezés jeleit mutatja. A piacon az elmúlt hónapokban több mint 15 százalékkal több adás-vétel bonyolódott – túlnyomó többségben a használt lakások piacán –, mint az előző év azonos időszakában. Ennek három oka van: egyrészt az árak [...]

Illetékkedvezmény 1 éven belül történő vétel és eladás esetén.

A cserét pótló vétel néven ismert jogintézmény alapján lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete. 2015.01.01. napjá [...]

Kik igényelhetik a CSOK-ot?

A családok otthonteremtési kedvezményét igényelhetik egyedülállók, házaspárok vagy élettársak. De legalább az egyik félnek fiatalabbnak kell lennie 40 évnél, ha előre vállalt és nem meglévő gyermekek után pályáznak a párok. A támogatás a gyermekek számától függ. A gyermek lehet közös, vagy előző kapcsolatból született saját, de közösen [...]

A zárkerti ingatlanok egyszerűbb adásvétele.

A zártkerti ingatlanok manapság már gyakran nem töltik be eredeti szerepüket, hiszen sokszor nem hobbitelkekként működnek: sok esetben a tulajdonosok üdülő vagy állandó lakhatás céljára használják a rajtuk lévő felépítményeket. 2015-ben módosították az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényt, eszerint 2016. december 31-éig [...]

Hogyan kell egy adásvételi szerződést egy ügyvédnek teljes körűen szerkeszteni és miről kell a feleket tájékoztatni?

Az aláírás előtt: a tulajdoni lapon látható részletekről, azaz ismertetni kell a tulajdoni lap I. részén található ingatlan adatairól, a II. részen található tulajdonos/ok személyéről, és amennyiben van bejegyzés a III. részen az ott található terhekről, feljegyzésekről, egyes terhek törlésével kapcsolatos teendőkről, az igazolványok érvény [...]